Skip to main content

Hvis du ikke har læst med, så er dette en fortsættelse af artiklen: ”Er metaverset den næste digitale revolution eller det blot endnu en gang techbuzz?”. Helt kort, så slog vi der fast, at metaverset er idéen om det næste internet, hvor forskellige teknologier som blockchain, VR, AR (= XR) og lynhurtigt 5g-internet udgør en afgørende del af den teknologiske infrastruktur, og hvor en række betingelser – som fx interoperabilitet, decentralisering, persistens og rumlighed – skal gøre sig gældende for, at metaverset bliver den næste digitale revolution, som det spås til at være.